Etiko Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 45e, Trzeszczyn
72-004 Tanowo k/Szczecina

tel: +48 91 432 97 00
+48 91 464 85 50
fax: +48 91 487 11 99
info@etiko.pl

 

NIP 9552230435
REGON 320507100
KRS 0000305537 Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 1.850.000 PLN
BDO 000002315